+31 (0) 20 280 1376 info@rpmretail.nl

Verder onder optimale condities

Huurprijsherziening

Huurprijsherziening
Zowel huurder als verhuurder hebben de mogelijkheid om na afloop van de eerste huurtermijn – of 5 jaar na de laatste huurprijsaanpassing – de huurprijs te herzien. Dit is wettelijk geregeld in artikel 303 van het Burgerlijk Wetboek 7. De huurprijs dient dan te worden vastgesteld aan de hand van gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare winkelruimten ter plaatse over een tijdvak van vijf jaar.

RPM heeft een unieke applicatie laten ontwikkelen waarin gedetailleerd kan worden beoordeeld of er een kans op huurverlaging is, of dat er een risico op huurverhoging bestaat. Door jarenlange ervaring in combinatie met een grootschalige database van huurprijzen kan RPM u voorzien van een deskundig advies met betrekking tot de door u gehuurde winkelruimte(n).

Voor grote landelijke retail ketens hebben wij forse besparingen kunnen realiseren op de belangrijkste huisvestingslasten. Omdat wij exclusief huurders van winkelruimten bijstaan is belangenverstrengeling uitgesloten. Wilt u uw huurprijs deskundig laten toetsen of meer weten over de werking van wetsartikel 303? Neem gerust contact met ons op.