Grip op de kosten

Retail Property Management (RPM) B.V. en Bristol B.V. sluiten samenwerkingsovereenkomst.

Vanaf 1 augustus jl heeft Bristol B.V. het commercieel én administratief vastgoedmanagement voor het Nederlandse winkelportfolio uitbesteed aan RPM.

Het administratieve deel wordt uitgevoerd door de met RPM samenwerkende partner Sedico te Eemnes.

Het betreft een meerjarige Service Level Agreement waarin de nadruk ligt op een verdere optimalisatie van de portefeuille op basis van marktconforme en flexibele condities.