+31 (0) 20 280 1376 info@rpmretail.nl

Verantwoord en slim ondernemen

Strategische vastgoedkeuzes

Strategische vastgoedkeuzes
Gebruikmakend van onze demografische database en onze marktkennis ter plaatse zijn wij zeer wel in staat om voor u een onafhankelijk oordeel te vormen over de locatie waar u een winkel moet vestigen en/of sluiten. Ook kunnen wij aan de hand van deze gegevens en onze kennis uw huidige portfolio scannen.

Expansie
Verantwoord en slim groeien
Groeien is een gevolg van succesvol ondernemen. Tegelijk vraagt groei om weloverwogen stappen. Daarom is de uitbreiding van uw winkeloppervlakte meer dan extra vierkante meters huren. Het is een strategische beslissing, die vraagt om expertise. Die expertise hebben wij in huis. Wij zijn op de hoogte van de actuele marktontwikkelingen zowel op landelijk als regionaal gebied.

Dispositie
Heroriëntatie in de markt. Vaak een gevolg van structurele omzetdaling. Dan is de juiste locatie en een afgewogen aantal vestigingsplaatsen van eminente betekenis. RPM heeft ruime ervaring met de begeleiding van de afslanking van een winkelportfolio. Afkoop van het huurobligo kan kostbaar zijn, dus zoeken wij eerst naar geschikte kandidaat huurders. De dispositie kan al ter sprake komen in een due diligence als u de overnemende partij bent en in die situatie is het dus ook van belang te kunnen rekenen op onze expertise. Niet alleen in economisch goede maar ook in de wat mindere tijden kunt u op RPM rekenen.