Uw uitdagingen

Maatwerk, lange-termijn-samenwerking, projectmatig vastgoedmanagement en detachering.

Marktonderzoek ter plaatse, acquireren van nieuwe locaties, relocaties,  onderhandelen over huurprijzen of de herziening ervan, het beoordelen en opstellen van huurcontracten en de bewaking en monitoring van cruciale data behoren tot onze kernactiviteiten.

 Met o.a. Xenos en D-RT Groep (D-reizen en VakantieXperts) hebben wij een langdurige samenwerking op het gebied van commercieel vastgoedmanagement.

Vanzelfsprekend doen we meer dan uitvoeren. Door onze ervaring en scherpe blik adviseren we u tijdig als we belangrijke ontwikkelingen zien. Dat is de kracht van RPM.

Administratief vastgoedmanagement
Uw vastgoedmanagement brengt tal van administratieve processen met zich mee. Ook daar hoeft u zich wat RPM betreft geen zorgen om te maken. Wij regelen alles voor u. De controle van (huur)facturen, indexeringen, servicekostenafrekeningen en aanslagen voor lokale heffingen. Maar ook zaken als het aanmaken van betaalbatches, incassoprocedures en debiteurenbewaking zijn bij ons in goede handen. Wij kijken tot achter de komma. Daar zit uw voordeel. Daarin onderscheidt RPM zich van uw interne management.   

Projectbeheer
Het inmeten en waarderen van de oppervlakte van uw vastgoed kan nodig zijn. RPM doet dat volgens de NEN 2580-normering. Zo bent u verzekerd van deskundige en betrouwbare gegevens, waar u op kunt bouwen. Onmisbaar om de juiste beslissingen te nemen.

Zowel huurder als verhuurder hebben de mogelijkheid om na afloop van de eerste huurtermijn – of 5 jaar na de laatste huurprijsaanpassing – de huurprijs te herzien. Dit is wettelijk geregeld in artikel 303 van het Burgerlijk Wetboek 7. De huurprijs dient dan te worden vastgesteld aan de hand van gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare winkelruimten ter plaatse over een tijdvak van vijf jaar.

RPM heeft een unieke applicatie laten ontwikkelen waarin gedetailleerd kan worden beoordeeld of er een kans op huurverlaging is, of dat er een risico op huurverhoging bestaat. Door jarenlange ervaring in combinatie met een grootschalige database van huurprijzen kan RPM u voorzien van een deskundig advies met betrekking tot de door u gehuurde winkelruimte(n).

Voor grote landelijke retail ketens hebben wij forse besparingen kunnen realiseren op de belangrijkste huisvestingslasten. Omdat wij exclusief huurders van winkelruimten bijstaan is belangenverstrengeling uitgesloten. Wilt u uw huurprijs deskundig laten toetsen of meer weten over de werking van wetsartikel 303? Neem gerust contact met ons op.

Gebruikmakend van onze demografische database en onze marktkennis ter plaatse zijn wij zeer wel in staat om voor u een onafhankelijk oordeel te vormen over de locatie waar u een winkel moet vestigen en/of sluiten.  Ook kunnen wij aan de hand van deze gegevens en onze kennis uw huidige portfolio scannen.

Expansie
Verantwoord en slim groeien
Groeien is een gevolg van succesvol ondernemen. Tegelijk vraagt groei om weloverwogen stappen. Daarom is de uitbreiding van uw winkeloppervlakte meer dan extra vierkante meters huren. Het is een strategische beslissing, die vraagt om expertise. Die expertise hebben wij in huis. Wij zijn op de hoogte van de actuele marktontwikkelingen zowel op landelijk als regionaal gebied.

Dispositie
Heroriëntatie in de markt. Vaak een gevolg van structurele omzetdaling. Dan is de juiste locatie en een afgewogen aantal vestigingsplaatsen van eminente betekenis. Daar komt opnieuw onze ervaring met de aangepaste gewenste fysieke winkel, eventuele consultancy bij ‘due diligences’ en begeleiding bij afslanking van het portfolio  van pas. Niet alleen in economisch goede maar ook in de wat mindere tijden kunt u op RPM rekenen.

Wat betaalt u precies aan servicekosten voor uw vastgoed? Daar zijn we bij RPM nieuwsgierig naar. Bij winkelcentra blijken de servicekosten namelijk tussen de 8% en 40% van de huisvestingslasten te bedragen, terwijl de huisvestingslasten zelf ongeveer 10% van de bruto omzet van een gemiddelde retailer bedragen. Als expert in het maken van servicekostenanalyses nemen we uw servicekosten daarom graag onder de loep. We brengen ze in kaart, toetsen de afspraken aan de geldende regels en kijken of er voor u nog ruimte in zit. Desgewenst gaan we het gesprek met de verhuurder aan om tot aangepaste afspraken te komen.

Goede afspraken aan de vóórkant zijn belangrijk. Daarom adviseren we u graag als u op het punt staat een huurovereenkomst af te sluiten. Zo bent u verzekerd van realistische huurvoorwaarden én houdt u grip op de kosten.

Wilt u een servicekostenanalyse uit laten voeren? We gaan graag aan de slag voor u. Bel of mail ons voor meer informatie of om een afspraak te maken.